06 kolovoza 2009

ŠIKUTI MACHINE DVA I DEVETE-TRETI PUT

Subota 08.08.09. u 20.00 h.

Anđelo Božac u Šikuti


Anđelo Božac: Shamuramata

Ovu treću ovogodišnju izložbu u maloj štali-galeriji Kud-a Šikuti Machine, imamo čast ugostiti mahera fotografije Anđela Božca, trenutno praškog citizena, koji će svoju ljubav prema Pragu predstaviti u dvadeset fotografija pod nazivom ¨Kafka s Prag¨, koje su imali prilike vidjeti posjetitelji galerija u New Yorku, Tokyu i Solmsu. Ovih dvadeset fotografija po prvi puta u Hrvatskoj, predstavljaju ciklus subjektivnog dokumenta o Pragu, kojima se prikazuje već izumiruća kafkijanska atmosfera češke metropole u slikama koje u aktualnoj realnosti otkrivaju neočekivane vizualne metafore i pomalo mističan svijet na granici sna i jave.

Prof. MgA. Anđelo Božac Ph.D (Pula, 1959. god) ima na svojoj listi trideset i tri samostalne izložbe (Hrvatska, Češka, Njemačka, Japan, Velika Britanija, Austrija, Slovenija, Srbija, Rusija, Belgija, Venezuela). Sudjelovao je na preko 300 skupnih izložbi i dobio oko 140 priznanja i nagrada, uključujući nagrade Hasselblad Open, Pro Helvetia fundatin, Helmuta Newtona and Taschen Award. Objavljivao je u nizu istaknutih časopisa, bio je među prvima koji je doktorirao na katedri za fotografiju FAMU u Pragu. Njegovi radovi se nalaze u mnogim privatnim i javnim zbirkama fotografija u svijetu.