05 listopada 2009

Flashback: 29. 8. 2009.

U oven flashbacku prežentivamo fotografije sa izložbe Maje Radešić. Glazbenu podlogu na izložbi je odabira D.J. Červar. Inđoj!