25 studenoga 2011

Darko Pekica: Postelja za četiri


Alora vako,
deboto deset lit je pasalo ud mojega prvega libra Savičenta in the morning i bila je ura, a vero i hip da zajde drugi libar, ki govore da je drugi najjebeniji. Nis se zmislija niš novega ku ne su to štorije ke su se ud 2006. do 2010. mogle čitati u Glasu Istre pod imenon Savičenta in the morning. Te štorije smo dali profešoreši Mirjani Benjak u Čitanovu i profešuru Mauriziu Levaku u Muntić. Nisu se složili kako bi to zibrli, pak su se vrgli dakordo da će štorije zibrati Benjakica, a Levak iskati dlaku u jaji. Tako je Savičenta in the morning diventala Postelja za četiri, a mene je ćepalo kolpo ki su to kuhali ud pomajića. Ruku kako da se to posloži je da senjor Đanino Božić, a složija je moj drug Andi Bančić.
Libar je finjen i u torak na 29. martišnjaka, eli novembra će biti prežentan u oštariji poli Ferlina u sedan ur zvečera.
O libru će govoriti profešoreša Benjak i profešur Maurizio, a zakantati na tanko i debelo će Noel, Vinko i moja Đinica.

Bilo bi nan drago da dojdete.

Kuraja,
Pekica