27 prosinca 2012

Grillpeace United foto izvještaji

Opet smo malo u zaostatku z fotkami od Grillpeacea pak van danas prežentivamo fotke s dvi zadnje večere poli Felina.

8. 12. su nan došle gošće iz Labina: poeteša Roberta Razzi i slikarica Ljiljana Vlačić.

 

15. 12. pak su nan došle gošće iz Poreča: Ivona Orlić, etnologinja i Karmen Orlić, fotografkinja.

22 prosinca 2012

Foto album - Šikuti u MSU

Delo je učinjeno, učera smo u Zagrebu, juštije u Muzeju za suvremenu umetnost prežentali Pekičin libar i performanse od Šikuti Machine.

Pekičin libar su pomogli prežentati Slavica Mrkić Modrić i Miljenko Marin iz Novog lista, a Noel je u pauzama svirija jingle na mihu.

Šikuti Machine su za otvaranje izložbe ponovili performans Manjadura a publika se je veselo vrgla pomoći. Drugi performansi i filmovi su prežentani preko projekcija, televizija i slika. Kustos izložbe je Tihomir Milovac, a Timislav Brajnović na je uslika dok smo jili prasca.


18 prosinca 2012

Šikuti Machine u MSU

MSU Zagreb, petak 21.12.2012. od 18 sati


 Izložba Šikuti Machine u MSU pružit će presjek najvažnijih dosadašnjih radova grupe. Na otvaranju izložbe izvest će se performans „Manjadura“, koji je imao premijeru prije 10 godina (24. 7. 2002. u Savičenti) i od tada se izvodi s određenim varijacijama. Izložba se sastoji od video projekcija najvažnijih radova nastalih u produkciji Šikuti Machine. Naročito je bitna dokumentaristička trilogija (Cuki, Prašćina, Teza), koja se bavi ritualima istarskih poljoprivrednika, a nagrađivana je na domaćim filmskim smotrama i revijama. Slijede dva videa na kojima su dokumentirana dva najznačajnija performansa grupe Šikuti Machine. Prvi je „Fitness“, izveden na Uskrs 2000. godine, s kojim počinje službeno djelovanje grupe, a drugi performans „Kolo“ održan je točno deset godina nakon „Fitnessa“ i njime je obilježeno ponovno rođenje grupe. Izložbu zaokružuje recentni rad „Vogrda“, kojim se odaje počast velikanu američke poezije Waltu Whitman i preispituje djelovanje grupe Šikuti Machine u kontekstu njegovog stvaralaštva.  
Prezentacija libra (knjige) Darka Pekice Postelja za četiri u MSU Zagreb

Onda ovako, skoro deset godina je prošlo od mojeg prvog libra Savičenta in the morning i bila je ura, a vero i hip, da izađe drugi libar, kako se već smatra da je drugi najjebeniji. Nisan izmislija ništa novoga, nego su to kratke priče koje su se od 2006. do 2010. mogle čitati u Glasu Istre pod imenom Savičenta in the morning. Te štorije (priče) smo dali prof. Mirjani Benjak u Novigrad i prof. Mauriciu Levaku u Muntić (profesori Filozofskog fakulteta u Puli), koji se nisu složili kako bi to izabrali, pa su se dogovorili da će štorije izabrati prof. Benjak, a iskati dlaku u jaji (lektorirati) prof. Levak. Tako je Savičenta in the morning postala Postelja za četiri, a ja san dobija napad jer su to kuhali pola godine. Ruku, kako da se to posloži je da senjor Đanino Božić ugledni akademski slikar, a složija je moj drug Andi Bančić.
Ova knjiga sadrži dvjesto kratkih priča, podijeljena je u osam poglavlja naslovljenih prema nazivu priča u tim poglavljima: Ovisnici, Picopolis, Zogaduri, Postelja za četiri, Popišan ud Bibe, Sijati i revolucija, Vijola gori festivali doli te Moje ferije.
Pekičina je proza topla u svojoj prirodnosti i blagom humoru. Među kratkim pričama ima i onih koje svojom kompozicijom, jezikom i stilom zasigurno spadaju u sam vrh suvremene hrvatske proze. Ovdje je bilo riječi samo o nekoliko razina, nadam se da će čitatelji sami otkriti i ostale. A sigurna sam da će uživati u prikazu života kojega, nažalost, jer nemamo Pekičinu mudrost, često nismo svjesni. Možda nas ipak podsjeti na vrijednosti koje su svuda oko nas:domaću ¨besidu¨, ¨familiju¨ bez koje koliko to mi tvrdili ne možemo, trenutke provedene z dragim ljudima, dobrom hranom i lipon kulturon.
Jedno je sigurno: ova knjiga Darka Pekice postala je dio suvremene hrvatske kratke proze, ne samo dijalektalne, a to, priznajmo, u današnjem svijetu, nije malo.
Citat iz predgovora prof. Mirjane Benjak, Kratka proza iz Savičente.
U Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb, ćemo ga prezentirati 21.12.2012 u 18 sati, prije otvorenja izložbe Šikuti machine – Šikuti u MSU.
Bilo bi mi drago da dojdete.
Pekica

13 prosinca 2012

Grill peace united 11. lito 7. put

Ivona Orlić, Karmen Orlić, kantaduri & gril
Subota, 15.12.2012. Savičenta, poli Ferlina u 19 ur


Zadnji gril uvega lita će biti u znaku žen, deboto kako sve do sad ve zime. Naša draga pretelica eli senjora Ivona Orlić ka je prva činila izložbu fotografij u Šikuti i lansirala nas tamo kadi smo. Sad je još etnolog, francilog, identitetolog, fotolog i još tih logi ma to će nan sama špjegati u subotu poli Ferlina kadi će š njon ćakulati još ne znamo ki, ki će biti na mistu Marija Benčića ki ne more doj.

© Karmen Orlić

Drug Andi Bančić ki je zadužen za likovni parat grila je zva u goste senjoru Karmen Orlić da večer bude u duhu Porečanki. Karmen je, kako Andi govori, sakramenska črno-bila fotografkinja. Da je dobila svjetsku nagradu za 2011. lito u crno-biloj fotografiji ku daju Black&white spider awards, institucija ka prati najbolja dostignuća u crno-biloj fotografiji. Senjora Karmen je imala moštre po Hrvackoj i po svitu.
Noel da će dopeljati Prikudražane da kantaju š njin, a na griljati će se joped naj palenta.
Alora, subotu večer poli Ferlina na dozu porečke kulture, a da ne zabite drugi petak, eli 21.12.2012. u 6 ur zvečer, ku van se da, pojdite do Zagreba u Muzej suvremene umjetnosti kadi će Šikuti Machine imati izložbu i promociju libra Darka Pekice ¨Postelja za četiri¨.

Kuraja!

06 prosinca 2012

Grill peace united 11,lito 6 put- Zač mi ne receš da me imaš rad

Roberta Razzi, Ljiljana Vlačić, Kantaduri end grill
Subota, 08.12.2012. Savičenta oštarija poli Ferlina 19.00

 

 Senjor Edo Popović nas je kalma da ne prekinemo kambu, ki ni moga doj pasanu subotu, ma da će pokle novega lita. Zato uvu subotu joped palimo mašinu. U goste će nan doj mirakuloža labinjanska poeteša Roberta Razzi. Ne rabi puno govoriti o njoj, a u subotu će Mario Benčić čakulati o sven i svačen z tin čudon labinjonske cakavice.


Ljiljana Vlačić je akademska slikarica, stešo sakramenska ku stešo pieža amor, kega stavlja na platno. Stešo labinjanka ka voli poklatiti do Zimbabwea, pak će nan pokazati kakova je to ljubav tira da gre z Labina u tako daleki svit. O njoj bi par besid reka drug šikutski Luc Majmajolski.
Nole će valja dopeljati labinjaske kantadure, a kuhati ćemo još na znamo ča.

Drugu subotu u oštriju poli Ferlina će nan doj naša draga pretelica Ivona Orlić ka će nan špjegivati o etnologiji, o identitetu istrijani, o starini. Slike na zid će vrći porečanka Karmen Orlić plus kantadur.

Na 21.12.2012. Šikuti gredu u Muzej suvremene umjetnosti Zagreb kadi ćemo imati malo veću izložbu radovi ke smo činil do sad. Ne sve ma lipi parat njih. Činiti ćemo i jadan librić-katalog u ken će biti prežentani svi radovi ča smo he činili kroz tih dvanaest lit. Pak ku ste tih dani u okolici metropole pasajte hiti oko.

Forši do kraja liti činimo i jedan eksperimentalni film o jenen pokojnen savičentinu, pak bi to bija fin de anno za Šikute.

Kuraja i do vidova.
Pekica

28 studenoga 2012

Šikuti Makine u Barbanu


Eko, joped niki črv u guzici nan ne da mira, pak bimo malo klatili na okoli. Pok smo
prvi parat lita vižitali Volosko, Kanfanar, Poreč i Novigrad sad smo zvali druga Kontošića ki
je šindako ud Barbana kako bi činili jedan mali đir do mista ki štima prstenac.
Šikuti bi u četrtak večer na dvajset i devet novembra napali i okupirali staru školu u
Barbanu z cilovečernjin programon. Prvo bi prežentali novi libar Darka Pekice Postelja za
četiri, o ken bi rabija govoriti senjor Drago Orlić, kega ne rabi posebi prežentivati.
Živuća legenda ka još hodi po vin prostori, Franci Blašković, bi stešo ima svoj
performans u prilog libra, ki je zibra sedan štorij i uglazbija he, pak je to diventa njigov
osandeseti album, Hommage Darku Pekici i Savičenti in the morning, CD ki je sastavni dio
libra.
Izložit ćemo osam fotografija Andija Bančića Pekine krave u krupnom kadru, kadi se
vidi kako je kravan deboto liplje nego nan.
Elvis Lenić, je činija film o Drugu Frlinu z Vodnjana pak ćete imati priliku u
drugarsken gradu pogledati drugarski film ki dura 45 menuti.
Kadi gredu Šikuti, gre i ništo za u kljun, pak ćemo naj kakov sirić i bakalajić, a i za
popiti će biti, pak vas sve lipo i drago zovemo da nan dojdete dati kuraja, kupite libar za
sedandeset kunic i lipo se zabavite.

Kuraja , Pekica

23 studenoga 2012

Grill peace united-11 lito 5-put

Igor Duda, Iva Gašparić Žiković, kantaduri palenta
Subota 24.11.2012, oštarija Ferlin savičenta u 7 z večer


Pokle, ma veramente zaspravlje sakramenske poeteše Nade Galant, mahera ud dizajna Olega Šurana, vajk štabelih kantaduri Jože Jurkote i Mate Pucića, vu subotu se prihićivamo na Puležane. Senjor Igor Duda je po domaću čudo prirode. Koreni su mu u Žlapani, finija je velike škole u Zagrebu za mediga ud antike i hrvackega jezika, dela na velikih školah u Puli stešo za antiku, napisa je dva libra ¨U potrazi za blagostanjem¨ i ¨Pronađeno blagostanje¨, pomoga je urediti istrijansku enciklopediju, sad da je kako prvi za to da dopru katedru u Puli, za vaditi se kako je bilo za vrime Jugoslavije eli u socijalizmu, i još čud tega, inšoma uno čudo prirode. Ž njin će Mario Benčić ćakulati o sven ten i još ničen.
Luc Majmajolski bi rabija reći par besid o izložbi slik ud mlajže umetnice Ive Gašparić Žiković ke je velike škole za slikati finila u Riki. Već puti su je premijali za njeje slike i strip. Dela u Muzeju suvremene umjetnosti Istre u Puli.


 Noel bi rabija kantati z kin još ne zna, a palenta z tripići bi rabila biti za prste polizati, almeno tako govore kuhari Rino, Šilijo i Klaki.
Alora uvu subotu u 7 z večer ni kamo ko ne u Savičentu u oštariju poli Ferlina na još jeno šikutsko malo čudo prirode.

15 studenoga 2012

Grill peace united- 11 lito četrti put

Nada Galant, Oleg Šuran, kantaduri i palenta
Subota, 17.11.2012. u 19.00 Savičenta oštarija poli Ferlina


Žito smo posijali, žirje pobrali, deboto da su i praščine počele, zafriškalo je lipo i ni ča kune užgati makinu šikutsku i poj ča manorati. Eko nas tako u vu subotu u oštariji poli Ferlina kadi ćemo imati čast da ugostimo sakramensku poetešu Nadu Galant z naše drage nan bezačije. Uozlji, Neka buo, Hćeri Evine, Uroki ruok su zbirke pesam koje je senjora Nada napisala na trdoj bezačkoj čakavici. Još jedan trdi ča-Karnevalac Mario Benčić če š njon predikati o jeziku, poeziji, makaruni, bezačiji, itd.


Za drugi parat grila eli vizuala je zadužen senjor Oleg Šuran magistar ud novih meidji ki je diplomu činija u Spiltu na Umjetničkoj akademiji. Ti sakrabojski puležan je uvega lita na izložbi ¨1112¨ u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu dobija je nagradu Hrvatskog Dizajnerskog Društva za najbolji dizajn vizualnih komunikacija u profesijonalnoj kategoriji (ti plakat biti će izložen i još jedan plakat za predstavu Kako je Dunda spasila domovinu.
Treti parat večeri će regulati senjor Noel Šuran z svojima kumpanji kantaduri. I zadnji parat eli gril će biti u žuto. Palenta z ?

Kuraja i do vidova u subotu poli Ferlina u 7 z večer.

Pekica

20 rujna 2012

Šikuti 22.09.2012. Subota 19h

Otompotom i Novo Doba predstavljaju:

Izložbu "Novo Doba"Alora vako, pokle sakramenskega Noela Šurana-Pletokosa i genijalnega Eugenea Chadburna šikutska mašinerija gre naprid. V sudelovanje z Johan Lebac Prdakšon ove subote u Šikute će doj lipi broj umetniki ki će prežentati svoje stvaralaštvo i svoju borbu.
Fala unima ki daju šolde za program Izložbe u Šikuti-Županija istrijanska (drug Borseti), ćemo činiti griljatu Leskovački voz. A vo dalje je špjegacijun ud unega ča će biti.

Kuraja, Pekica.
U okviru radionice Krojcberg koju organiziraju udruge Otompotom i Distorzija u suradnji sa "Fijuk laboratorijom", biće izloženi plakati štampani u tehnici sito tiska kolektiva "Novo Doba"
(autori: Igor Hofbauer, Dunja Janković, Danijel Savović, Aleksandar Opačić, Anna Ehrlemark, Bernharda Xilko...), te izložba originalnih radova nezavisnog umetnika iz Zemuna Danijela Savovića i umetnice Svetlane Radenković koja je magistrala u Beogradu.
Također, bit će izloženi i stripovi napravljeni na radionici po tekstovima Francija Blaškovića i Bojana Žižovića.

Glazbeni program: Predstavljanje glazbene kompilacije "Novo Doba - Šta je bitno?"

Specijalna akcija: Sito štampa uživo i besplatno.Donesete majice! Štampamo motiv strip autorice Anne Ehrlemark.

www.novodobafestival.net

www.otompotom.net

28 kolovoza 2012

GRILL PEACE UNITED i IZLOŽBA U ŠIKUTI

Eugene Chadbourne I Noel Šuran
Šikuti, 30.08. 2012. četvrtak u 19.30.


Eko nas joped. Malo je zafriškalo pak se šikutska mašina joped dala na delo. Ovi put ne bude ni subota ni nedilja još manje petak nego četrtak z večer, pak lipo dojdite u Šikute na dozu umetnosti. Sporadi druga Henrija punterskega ćemo imati neponovljivu priliku slušati i gledati to čudo merikansko - genijalca Eugenea Chadburna ki da će sviriti kako ča najbolje zna sam. Čovik da je svirija z svakokovima maheri kako ča su John Zorn, Dead Kennedys, Jimmy Carl Black i čuda drugih. Ko ćete već znati o Eugenu hitite oko na www.ravnododna.com/eugene-chadbourne.


Drugi parat večeri eli prvi ovisi o Lucu Majmajolsken-sakramensken kunsthistoričaru aš ne zna eli će doj na vrime u Šikute, će biti u znaku kož ud ovac eli janci ke je činija lindarski genijalac Noel Šuran-Pletokos. Luc da bi rad govoriti o toj izložbi koju je Noel nazva Genetski crteži a i prilika mu je za najaviti Tote smo 3, veliku umetničku manifestaciju na ovima prostori.
Kako te programe pomoru županija i država će biti ča i za u kljun na ploči.

Kuraja i do vidova, u četrtak u 7 i po z večer u Šikuti.

Pekica

06 srpnja 2012

Tko gleda zlo ne misli

Za sve filmoljupce na internetu, Lenić je pokrenuja novi filmski portal u sklopu Kulturistre. Na portalu je za sada par tekstova, ali poznajući Lenića, to će se brzo napuniti. Kategorije su razne: TV i DVD, Kino, Filmska događanja i Filmske novosti. U njima će Lenić pisati recenzije novih i starih filmova, komentare, a popratiti će i friške vijesti iz svita filma i pisati reportaže z filmskih festivali.

Zato nemojte propuštiti pogledati Tko gleda zlo ne misli!


14 lipnja 2012

EMIL KNAPIĆ & UDAV

ŠIKUTI, subota 16.06.2011. u 19.00Alora vako, kultna galerija u Šikuti dopire i vo lito svoja vrata, to bi bilo dvanajsto lito da nan je drago ugostiti umetnike ud svukud. Čast da prvi vo lito preženta svoje radove će imati senjor Emil Knapić artišta z Valkarina ki će, pokle Pariza, u Šikuti predstaviti par monolitnih skulptur ud želiza ke čine simbiozu istrijanskega težaka i krajolika.


 Glazbeni eli muzički parat će regulati John Lebac prodakšn ki je prvi potpredsednik-savetnik za mužiku u Šikuti. Da ćemo čuti pulski bend UDAV, ki da su po njemu sakramenski i deboto čudo prirode na vin prostori.

 Kako ti naš program Izložbe u Šikuti podržavaju Županija istrijanska i Kulturno ministarstvo RH, ćemo kako i vajk činiti griljatu i kakovu kaplju popiti da ne usušimo ki da će biti lipo teplo.
Kuraja do subote u Šikuti – Knapić z želizi, Udav z noise i griljata.

Pekica

07 lipnja 2012

Pokle fjake

Fjaka ne znači da svo to vrime nismo niš delali, samo se meni ni dalo siditi sprid kompjutera i obrađivati fotke. Fjaka je finila a fotke su obrađene. Pogledajte ča smo delali u zadnja dva miseca:


09 svibnja 2012

ŠIKUTI MACHINE ON THE ROADPekin libar, Andijevi litrati, Lenićev film
Petak 11.05 2012. u 19.30 Novigrad-Citanova, muzej Lapidarium


Sikuti Machine 03-03-2012 21.17.14.jpg


Pokle tri on the rouda, šikutska mašina gre naprid i to u nami najdrajži grad Čitanovu, perke je tamo moja najdrajža dotoreša ud jezika ka je uredila libar Postelja za četiri, kega ćemo predstaviti u muzeju senjora Mirjana Benjak. Tamo i naš dobri duh artišta Đanino Božić ki je reka kako da činimo libar, tamo je još i Jerica i Ketrin i Torbica i čud ljudi ke imamo rad. O libru bi rabija govoriti senjor Drago Orlić, kega ne rabi posebi prežentivati plus naturalmente senjora Benjak. Franci Blašković će prežentati svoj osandeseti album Gori usi Winetou eli Hommage Darku Pekici i Savičenti in the morning, CD ki je sastavni dio libra.

Andi Bančić će ubisiti osan fotografij na ken su Pekine krave u krupnom kadru. Prikazati ćemo Lenićev film Drug Ferlin ki nima veze z Šikuti ma smo vajk za dati kuraja drugu, pak vas sve lipo i drago pozivamo da nan dojdete dati kuraja, kupite libar za sedandeset kunic, pogledati Andijeve litrate, Lenićev Film i lipo se zabavite.

Peko

03 svibnja 2012

Grill peace united – jedanajsto lito – drugi put


Nikola Petković, Noel i Ines, šparuge

Subota, 5.5.2012, Savičenta, oštarija poli Ferlina u 20 urPrija nego zatepli kako tuka da se moremo prihititi u Šikute, ovu subotu ćemo još malo maltretirati Marija Ferlina u njigovoj oštariji.
Zvali smo senjora profešura Nikolu Petkovića sakramenskega čakavskega poetu kemu je doma Bakar, a ni Meriku ni slabo vižita ki je putija študente po raznin američkin sveučilišti, a u Austinu na University of Texas je finta doktorira komparativnu književnost. Dela na filozofsken fakultetu u Riki, lipi broj libri je napisa, ča poežije, ča proze, eseji i studij. Mi da bimo fato rad predikati o libru Uspavanka za mrtve ka je štampana 2007. lita, aš po Franciju da je to kapolavoro za duboki naklon. U pomoć smo zvali i fijumanske pretele z Novega lista pak te Marin Miljenko i Slavica Mrkić Modrić predikati z šenjoron Petkovićen, a forši da bi i Franjo doša reći kakovu tešku besidu o ten štivu.
Noel da će si dopeljati divojku Ines pak da će nas malo znenaditi z kakovon kanton. Gril je zamišljen z šparugami, ma pero ko he ki nabere, ko ne, sama jaja.
Alora uvu subotu u osan z večer oštarija poli Ferlina: senjor poeta Nikola, Marinero, Mrva, Franjo, Noel, Ines, šparuge!

Kuraja,
Pekica

21 travnja 2012

Šikuti na Noć libra

Ponediljak, 23. 4. 2012., 19 ur, Gradska knjižnica Poreč.Ovi ponediljak ćemo biti gosti u Gradskoj knjižnici Poreč kadi ćemo nastupiti u sklopu programa Noć libra.

Program će biti isti kako i do sada: prežentati ćemo Postelju od četiri, Francijev CD Savičenta in the morning, Vogrdu i Pekine krave u krupnen kadru. Moderator će biti Drago Orlić a s nami će biti i urednica Pekinega libra Mirjana Benjak. Franci će sam prežentati svoj CD.

Bez isti i piti se ne more pak će biti i tega, samo još ne znamo ča.

Ovi naš program će gledati anke iz Sveučilišne knjižnice u Zagrebu aš ćemo se spojiti preko Skajpa.
Dojdite i vi!

21 ožujka 2012

ŠIKUTI MAKINE ON THE ROAD – Kanfanar

Sikuti Machine 03-03-2012 20.19.27.jpg
Jeno malo smo se štufali prežentivati narodu to ča drugi delaju, pak smo napensali
malo klatiti naokoli i kaživati to ča smo mi činili.

Za prvu on the road pošli smo do našega pretelja Červara u Volosko prid petnaest dan,
a vi četrtak bi bili u najbogatijoj našoj susedskoj općini – Kanfanaru.
Šikuti bi u četrtak večer napali i okupirali Dom mladih u Kanfanaru z cilovečernjin
programon. Prvo bi prežentali novi libar Darka Pekice Postelja za četiri, o ken bi rabija
govoriti senjor Drago Orlić, kega ne rabi posebi prežentivati.

Živuća legenda ka još hodi po vin prostori, Franci Blašković, bi stešo ima svoj
performans u prilog libra, ki je zibra sedan štorij i uglazbija he, pak je to diventa njigov
osandeseti album, Hommage Darku Pekici i Savičenti in the morning, CD ki je sastavni dio
libra.

Projicirati će i video ki se zove Vogrda koji nas toniva u prirodu i kaživa da postoji još
misto pod suncem kadi je pastoralna idila istinita.
Izložit će i osam fotografija Andija Bančića Pekine krave u krupnom kadru.

Kadi gredu Šikuti, gre i ništo za u kljun, pak bi prežentali OPG Šaci z Krsani ki delaju
sakramenske prodote ud mlika (sir, skuta) med i lavandu, a i za popiti će biti, pak vas sve
lipo i drago pozivamo da nan dojdete dati kuraja, kupite libar za sedandeset kunic i lipo se
zabavite.

By Peko

08 ožujka 2012

Grill peace united, jedanajsto lito – prvi put

Antika, kantaduri, sir i škuta
Subota, Savičenta, 10. marča u sedan z večer poli Ferlina

Kod Ferlina 2

Šikuti makine pok su počeli z turnejon On the road, da ne bi ufendili domaće pučanstvo su zajno pokle prvega rouda ki je bija pasanu subotu u vološćanskoj Skali napensali tornati doma i prežentati Istarsko povjesno društvo, jenu mladu udarničku brigadu ljudi ki bi sami stili pisati uno ča je bilo i kako je bilo, pak bi nan došla dva Igora, jedan Šaponja i drugi Jovanović, profešuri ud povjesti, ki već nika lita gredu po Istri i kušeljaju z nonićima i nonicami koji su vraga provali po nemačkin logori u Drugoj gveri. Će nan povidati ča su čuli ud njih i pokazati parat ud tega ča su snimili, a bimo stili čuti anke ča z tin pensaju naprid, kako to skoristiti da se ne zabi i kako vaditi dicu po školah da znaju kako je bilo jedan put i zašto je bilo. Pelja da bi he u ten diškoršu senjor stešo profešur ud pasanih vrimeni Mauricio Levak, a kantati će fala bogu naši kantaduri ud antike Noel Šuran z kumpanji.


Gril će biti u šenju OPG Šaci z Krsani, alora sir i škuta, med i lavanda. Do vidova u subotu u sedan z večer poli Ferlina – med, mliko i antika.


Kuraja,

Pekica

06 ožujka 2012

Šikuti u Skalinadi

Zad nas je i prvo gostovanje ovo lito, i to u Skalinadi u Volosku. Červar nas je smistija u malu konobu zajno do restorana kadi smo se čuli kako da smo doma. Prežentivanje libra je vodila Slavica Mrkić Modrić koja je i napisala lipi članak u Noven Listu pak pročitajte ča je imala za reći a pokle pogledajte i slike:

Pekičina "Postelja za četiri" postala "Postelja za prekonekoliko njih"

29 veljače 2012

ŠIKUTI MACHINE ON THE ROAD


Darko Pekica, Postelja za četiri / Andi Bančić, Pekine krave u krupnom kadru / Šikuti makine, Vogrda

Sikuti Machine 29-11-2011 20.31.20.jpg


Šikuti machine su se jeno malo štufali prežentivati narodu to ča drugi delaju, pak su napensali malo klatiti naokoli i kaživati to ča su sami činili.
Za prvu on the road da bi pošli poli pretelja Červara u Volosko kadi je do prija niki dan ima oštariju Skalinadu, a do te oštarije je činija tipo multimedijalni prostor u ken da bi dela i izložbe i prezentacije i male svirke itd. Tako bi Šikuti uvu subotu napali i okupirali to nešto z cilovečernjin programon.
Prvo da bi prežentali novi libar Darka Pekice, Postelja za četiri. O libru bi rabili govoriti senjora Mirjana Benjak, dotoreša ud jezika ka je zibrla štorije eli urednica libra, senjor Maurizio Levak, medig ud antike, ki je iska dlaku u jaju, eli ki je lektorira štorije a kakovu besidu da bi reka i Marinero, urednik kulture u Noven listu – senjor Miljenko Marin. Sve to skupa bi peljalo čudo prirode z unega kraja Učke – Slavica Mrkić Modrić.
U Volosko će z Šikuti doj i Franci Blašković ki će prežentati 80. besidarenje Gori uši Winetoa eli Savičenta in the morning CD hommage Darku Pekici i njigoven libru Postelja za četiri. Ti CD, ki je sastavni dio libra, čini sedan štorij z pasanega libra Darka Pekice.

Šikuti će u isten prostoru projicirati i jedan video ki se zove Vogrda ki nas torniva u prirodu i kaže kako još je mista pod suncen kadi je pastoralna idila istinita, a uz to će izložiti i osan litrati Andija Bančića – Pekine krave u krupnom kadru – koje se nadoveživaju na video Vogrda.
Bogu fala, će biti ništo i za poisti i za popiti pak vas Šikuti machine lipo i drago pozivaju da dojdete dati kuraja, kupite libar za sedandeset kunic i lipo se zabavite.
Alora, subota 3. marča u osan ur zvečera, vrata do Skalinade u Volosken – libar, litrati, video instalacija i besidarenje – Šikuti makine.

By Peko

11 siječnja 2012

Kuraja u noven litu

Kako toka za prvo javljanje u oven litu, magari bi neki reka da kasnimo, želimo Van sve najbolje u noven litu, da Vas prati zdravlje, ljubav, da dobijete delo, povišicu ili ča Vas već kuntenta.

U ovo vrime od fešti san se malo ulinija pak nisan stavija fotke za zadnja tri Grilla ke smo imali ovo pasano lito. Danas san sve pronta ali prije nego počnete gledati slike malo EPP-a:


Kako ća već znate Šikuti Machine su izdali drugi libar našega Peke, Postelja za četiri, u kojoj morete najti skupljeno 166 Pekinih štorija. Ku niste mogli dojti na promociju libar još vajk morete naručiti preko e-maila darko.pekica@inet.hr. Uz libar ćete još dobiti i Francijev CD kadi je uglazbija neke Pekine štorije iz prvega libra i posebni Postelja za četiri označivač za stranice. CD i označivač su u ograničenin količinama pak se levajte. Sve to morete dobiti za 70 kunic.A sad na Grill. Pokle ča smo promovirali Pekin libar u goste nan je došla Nikolina Ivezić, naša draga gošća. Ovi put nan je dopeljala novu seriju slika/reljefa ke je delala po uzoru na goblene, ma anke jenu seriju kadi je ona sama glavni lik. Kad je zadnji put bila u Savičenti Mario joj je da neki stari okvir a sad mu ga je ona tornala skupa z slikon ku je napravila za njega.
U pauzama su nas zabavljali Noel, Mauricio i Lučano, a pomoga in je i Vinko Zidarić. Mario i Šeki su nan prontali fritaju i ombolo.
Subotu pokle tega smo prvo prežentali novi projekt Marija Benčića, Poezija na kiosku. Na slikama morete viditi kako to izgleda: mladi poete Oleg i Oleg su čitali svoju poeziju na vrhu kioska. Tu istu poeziju se pokle moglo viditi po zidu Oštarije Ferlin.
Pokle tega naš Lenić je napravija savičentinsku premijeru svojega zadnjega filma Drug Ferlin. Ne, to ni film o Mariju nego o Antonu Ferlinu, predsjedniku vodnjanskog Udruženja antifašističkih boraca koji je i aktivni član Šahovskega kluba vodnjan.
Žižović je bija odgovoran za gastro kus pak nan je skuha srdele u ulju, za prste polizati. A za kantu je bija zadužen Noel ki je zabavlja ljude cilu večer sa svojin kantadurima.
I za kraj lita smo prontali izložbu porteta Pekinih krav, ku smo prontali Peko i ja. Ja san krave slika, a on je za svaku kravu napisa besidu ku smo stavili drito na slike. Da se ne moramo sami hvaliti smo zvali Orlića i Marija Benčića ki su to delali za nas. Slike su se mogle anke kupiti ma ni bilo puno onih ki štimaju blago.
Žižović je opet prontiva ribu, ovi put bakalaj, kako se uža na Viliju Bojžu. Ovi put mu je pomoga cili bek stejđ pak su svi pomalo čistili i mišali ti bakalaj. Bilo je toliko bakalaja da su ga rivali prontati na tri foze a Trananaj nan je još pronta i kuhani slanac.
Prema programu tribali su kantati Noel i Ines ma je na kraju došla skoro cila škvadra kantaduri pak je bilo veselu cilu večer.
U oven litu planiramo Grill malo peljati u goste pak ćemo imati malu turneju kadi ćemo prežentati libar, izložbu porteta krav i videoinstalaciju Vogrda, a z nama će hoditi i Noel sa svojon škvadron, a kadi moremo ćemo anke prontivati isti.