09 svibnja 2012

ŠIKUTI MACHINE ON THE ROADPekin libar, Andijevi litrati, Lenićev film
Petak 11.05 2012. u 19.30 Novigrad-Citanova, muzej Lapidarium


Sikuti Machine 03-03-2012 21.17.14.jpg


Pokle tri on the rouda, šikutska mašina gre naprid i to u nami najdrajži grad Čitanovu, perke je tamo moja najdrajža dotoreša ud jezika ka je uredila libar Postelja za četiri, kega ćemo predstaviti u muzeju senjora Mirjana Benjak. Tamo i naš dobri duh artišta Đanino Božić ki je reka kako da činimo libar, tamo je još i Jerica i Ketrin i Torbica i čud ljudi ke imamo rad. O libru bi rabija govoriti senjor Drago Orlić, kega ne rabi posebi prežentivati plus naturalmente senjora Benjak. Franci Blašković će prežentati svoj osandeseti album Gori usi Winetou eli Hommage Darku Pekici i Savičenti in the morning, CD ki je sastavni dio libra.

Andi Bančić će ubisiti osan fotografij na ken su Pekine krave u krupnom kadru. Prikazati ćemo Lenićev film Drug Ferlin ki nima veze z Šikuti ma smo vajk za dati kuraja drugu, pak vas sve lipo i drago pozivamo da nan dojdete dati kuraja, kupite libar za sedandeset kunic, pogledati Andijeve litrate, Lenićev Film i lipo se zabavite.

Peko

03 svibnja 2012

Grill peace united – jedanajsto lito – drugi put


Nikola Petković, Noel i Ines, šparuge

Subota, 5.5.2012, Savičenta, oštarija poli Ferlina u 20 urPrija nego zatepli kako tuka da se moremo prihititi u Šikute, ovu subotu ćemo još malo maltretirati Marija Ferlina u njigovoj oštariji.
Zvali smo senjora profešura Nikolu Petkovića sakramenskega čakavskega poetu kemu je doma Bakar, a ni Meriku ni slabo vižita ki je putija študente po raznin američkin sveučilišti, a u Austinu na University of Texas je finta doktorira komparativnu književnost. Dela na filozofsken fakultetu u Riki, lipi broj libri je napisa, ča poežije, ča proze, eseji i studij. Mi da bimo fato rad predikati o libru Uspavanka za mrtve ka je štampana 2007. lita, aš po Franciju da je to kapolavoro za duboki naklon. U pomoć smo zvali i fijumanske pretele z Novega lista pak te Marin Miljenko i Slavica Mrkić Modrić predikati z šenjoron Petkovićen, a forši da bi i Franjo doša reći kakovu tešku besidu o ten štivu.
Noel da će si dopeljati divojku Ines pak da će nas malo znenaditi z kakovon kanton. Gril je zamišljen z šparugami, ma pero ko he ki nabere, ko ne, sama jaja.
Alora uvu subotu u osan z večer oštarija poli Ferlina: senjor poeta Nikola, Marinero, Mrva, Franjo, Noel, Ines, šparuge!

Kuraja,
Pekica