20 rujna 2012

Šikuti 22.09.2012. Subota 19h

Otompotom i Novo Doba predstavljaju:

Izložbu "Novo Doba"Alora vako, pokle sakramenskega Noela Šurana-Pletokosa i genijalnega Eugenea Chadburna šikutska mašinerija gre naprid. V sudelovanje z Johan Lebac Prdakšon ove subote u Šikute će doj lipi broj umetniki ki će prežentati svoje stvaralaštvo i svoju borbu.
Fala unima ki daju šolde za program Izložbe u Šikuti-Županija istrijanska (drug Borseti), ćemo činiti griljatu Leskovački voz. A vo dalje je špjegacijun ud unega ča će biti.

Kuraja, Pekica.
U okviru radionice Krojcberg koju organiziraju udruge Otompotom i Distorzija u suradnji sa "Fijuk laboratorijom", biće izloženi plakati štampani u tehnici sito tiska kolektiva "Novo Doba"
(autori: Igor Hofbauer, Dunja Janković, Danijel Savović, Aleksandar Opačić, Anna Ehrlemark, Bernharda Xilko...), te izložba originalnih radova nezavisnog umetnika iz Zemuna Danijela Savovića i umetnice Svetlane Radenković koja je magistrala u Beogradu.
Također, bit će izloženi i stripovi napravljeni na radionici po tekstovima Francija Blaškovića i Bojana Žižovića.

Glazbeni program: Predstavljanje glazbene kompilacije "Novo Doba - Šta je bitno?"

Specijalna akcija: Sito štampa uživo i besplatno.Donesete majice! Štampamo motiv strip autorice Anne Ehrlemark.

www.novodobafestival.net

www.otompotom.net