28 studenoga 2012

Šikuti Makine u Barbanu


Eko, joped niki črv u guzici nan ne da mira, pak bimo malo klatili na okoli. Pok smo
prvi parat lita vižitali Volosko, Kanfanar, Poreč i Novigrad sad smo zvali druga Kontošića ki
je šindako ud Barbana kako bi činili jedan mali đir do mista ki štima prstenac.
Šikuti bi u četrtak večer na dvajset i devet novembra napali i okupirali staru školu u
Barbanu z cilovečernjin programon. Prvo bi prežentali novi libar Darka Pekice Postelja za
četiri, o ken bi rabija govoriti senjor Drago Orlić, kega ne rabi posebi prežentivati.
Živuća legenda ka još hodi po vin prostori, Franci Blašković, bi stešo ima svoj
performans u prilog libra, ki je zibra sedan štorij i uglazbija he, pak je to diventa njigov
osandeseti album, Hommage Darku Pekici i Savičenti in the morning, CD ki je sastavni dio
libra.
Izložit ćemo osam fotografija Andija Bančića Pekine krave u krupnom kadru, kadi se
vidi kako je kravan deboto liplje nego nan.
Elvis Lenić, je činija film o Drugu Frlinu z Vodnjana pak ćete imati priliku u
drugarsken gradu pogledati drugarski film ki dura 45 menuti.
Kadi gredu Šikuti, gre i ništo za u kljun, pak ćemo naj kakov sirić i bakalajić, a i za
popiti će biti, pak vas sve lipo i drago zovemo da nan dojdete dati kuraja, kupite libar za
sedandeset kunic i lipo se zabavite.

Kuraja , Pekica

23 studenoga 2012

Grill peace united-11 lito 5-put

Igor Duda, Iva Gašparić Žiković, kantaduri palenta
Subota 24.11.2012, oštarija Ferlin savičenta u 7 z večer


Pokle, ma veramente zaspravlje sakramenske poeteše Nade Galant, mahera ud dizajna Olega Šurana, vajk štabelih kantaduri Jože Jurkote i Mate Pucića, vu subotu se prihićivamo na Puležane. Senjor Igor Duda je po domaću čudo prirode. Koreni su mu u Žlapani, finija je velike škole u Zagrebu za mediga ud antike i hrvackega jezika, dela na velikih školah u Puli stešo za antiku, napisa je dva libra ¨U potrazi za blagostanjem¨ i ¨Pronađeno blagostanje¨, pomoga je urediti istrijansku enciklopediju, sad da je kako prvi za to da dopru katedru u Puli, za vaditi se kako je bilo za vrime Jugoslavije eli u socijalizmu, i još čud tega, inšoma uno čudo prirode. Ž njin će Mario Benčić ćakulati o sven ten i još ničen.
Luc Majmajolski bi rabija reći par besid o izložbi slik ud mlajže umetnice Ive Gašparić Žiković ke je velike škole za slikati finila u Riki. Već puti su je premijali za njeje slike i strip. Dela u Muzeju suvremene umjetnosti Istre u Puli.


 Noel bi rabija kantati z kin još ne zna, a palenta z tripići bi rabila biti za prste polizati, almeno tako govore kuhari Rino, Šilijo i Klaki.
Alora uvu subotu u 7 z večer ni kamo ko ne u Savičentu u oštariju poli Ferlina na još jeno šikutsko malo čudo prirode.

15 studenoga 2012

Grill peace united- 11 lito četrti put

Nada Galant, Oleg Šuran, kantaduri i palenta
Subota, 17.11.2012. u 19.00 Savičenta oštarija poli Ferlina


Žito smo posijali, žirje pobrali, deboto da su i praščine počele, zafriškalo je lipo i ni ča kune užgati makinu šikutsku i poj ča manorati. Eko nas tako u vu subotu u oštariji poli Ferlina kadi ćemo imati čast da ugostimo sakramensku poetešu Nadu Galant z naše drage nan bezačije. Uozlji, Neka buo, Hćeri Evine, Uroki ruok su zbirke pesam koje je senjora Nada napisala na trdoj bezačkoj čakavici. Još jedan trdi ča-Karnevalac Mario Benčić če š njon predikati o jeziku, poeziji, makaruni, bezačiji, itd.


Za drugi parat grila eli vizuala je zadužen senjor Oleg Šuran magistar ud novih meidji ki je diplomu činija u Spiltu na Umjetničkoj akademiji. Ti sakrabojski puležan je uvega lita na izložbi ¨1112¨ u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu dobija je nagradu Hrvatskog Dizajnerskog Društva za najbolji dizajn vizualnih komunikacija u profesijonalnoj kategoriji (ti plakat biti će izložen i još jedan plakat za predstavu Kako je Dunda spasila domovinu.
Treti parat večeri će regulati senjor Noel Šuran z svojima kumpanji kantaduri. I zadnji parat eli gril će biti u žuto. Palenta z ?

Kuraja i do vidova u subotu poli Ferlina u 7 z večer.

Pekica