25 siječnja 2013

GRILL PEACE UNITED -12 lito prvi put

50 za 50, Livo Morosin, Bepo, Bobo, Eros, Fulvio i Luc
Subota 26.01.2012 u 19.00, oštarija Ferlin, SavičentaAlora uvako, jeno malo smo stili frmati makinu, ma govore da ne. Prvo se zbudija
Lenić ki je činija novi film, vi put eksperimentalni, kega ćemo pokazati drugu subotu, pak da
bi zvijezda Livio činija stešo niki eksperiment ovu subotu, pak da bi Dimovci došli dimiti
poeziju u Savičentu tretu subotu. I ni ča, moramo se moviti.
Tako ćemo vu subotu u sedan ur z večer imati priliku slušati sakramenskega Liviu
Morosina ki je složija pedeset menuti mužike za isto toliko lit ke je finija niki dan. Kumpaniju
će mu delati Tomislav Bepo Šestan. Ča će to biti, ne znan nidan, ma za to triba doj viti i
doživiti.

Izložbu za tih 50 za 50, će postaviti Luc Majmajolski, a slikari ki će donesti svoje
radove ke su delali eli za Livija eli sporadi njega su Bojan Šumonja, Eros Čakić i Fulvio
Juričić.

Šugo za palentu da će činiti veliki istrijanski gastronom z komuna vodnjanskega, pak
bi cila večer rabila biti za prste polizati.

Kuraja i do vidova,
Pekica