16 srpnja 2013

Šikutska šetimana u Žetvenjaku

Ovu šetimanu imamo puno dela:

prvo ćemo u sridu u Šikutima ugostiti izložbu Valtera Černeke i pokazati film Ide Skoko, a sve če to kumpanjati muzika ragača iz Vodnjana Soundcheck Regaz.

U subotu ćemo u Šikute dopeljati nesuđenega ministra kulture Republike Hrvatske, velikega performera Sinišu Labrovića ki će nan prežentati performans ki se zove Vlat.

Zajno u nedilju, na Festivalu tanca i mutastega kazališta ćemo činiti naš novi performans: Partida.

Niš vas ne košta dojti i pogledati sve ča smo prontali a još morete i ča pojisti, stešo za niš!