10 travnja 2014

GRILL PEACE UNITED 13 LITO PRVI PUTPetak 11.04.2014. šikuti 19.00
Noelove Audiografije


Eko nas! U trinajsten litu grill peacea šikutskga još ćemo šekati. Za to je vi put zaslužan drug Noel Šuran, ki je dobrahno zapešta istrijansku mužiku, pak će nan to svoje čudo prežentati u Šikuti ovega petka u sedan z večer. Da ne bude sam si je uza maještre ud arta, Lidiju Nikočević, Nušu Hauser i Darija Marušića.

Niman jako čud ča predikati o ten ku ne vas pozvati aš zaisto će biti ča za u kljun ki ja vazan bilzu a janjci teču okoli po sinakošah.