29 svibnja 2014

Kokotović i Ciganović: I LUDOSTI GORE DRAGI MOJI LJUDOŽDERI!

Šikuti, subota, 31.05. 19.00 ur

Ovaj performans će biti zadnji proljetni progam u galeriji-štali šikutskoj. Do sad su svoje radove prežentali senjor Noel Šuran ( Audiografije), senjor Igor Dražić (fotografije), senjor Dobrila Dražen (cd-Partitio Jesus Comunista), senjora Ivona Orlić ( libar Istra kroz tri generacije), senjora Marina Đelalija( slike), Narada Projekt( mužika), Matija Debeljuh(video), Zbor Praksa( muzika). Ove subote će senjor Libero Kokotović-poeta i senjor Đurica Ciganović izvesti performans pod radnin imenon "I LUDOSTI GORE DRAGI MOJI LJUDOŽDERI¨!



PRIPREMA SE RAŽANJ ALI ZA SVAKI SLUČAJ TU JE I MANEŠTRA

POZDRAV I VIDIMO SE.
Kuraja,
Pekica, Đurica i Libero

23 svibnja 2014

Matija Debeljuh i zbor Praksa

Šikuti, subota, 23.05, u 20.00

Matija Debeljuh: Grad od čelika, kadar


Alora gremo naprej, avanti popolo!
Ovu subotu ćemo kompletamente gambijati red. Prvo ćemo griljati, aš da kultura na prazan štumig ne gre, pokle tega u 8 i po će nan zakantati divojke, majke, femine ud zbora Praksa z Pule koje u svojen repertoaru imaju borbene pesme. Pak ćemo prikazati Debeljuhov video Grad od čelika. Pak, inšoma ča da van rečen, ni ča ku ne doj u Šikute i naprid naši.

08 svibnja 2014

Narada Projekt, Marina Đelalia Jakominić i Ivona Orlić



Šikuti, subota, 10.5.2014. u 8 ur zvečer

Gremo naprid, ovu subotu u šikutskoj štali svoje radove će zavisiti senjora Marina Đelalia Jakominić – Porečanka ka je škole za likovni finila na Akademiji u Riki. Ilustrirala  je dvi slikovnice za dicu, izlagala desetak puti samostalno i više puti skupno, vode i vani.


Ivona Orlić će nan prežentati svoj novi libar Istra kroz tri generacije. Inšoma, dosti ste već čuli o njemu ma ne bude zadivalo ko još jedan bot nan Ivona i forši senjora Snježana Matejčić špjegaju par besid o Istri kroz tri kolina.



Narada Projekt je poetsko glazbeni performans kroz kega pulski pjesnik i glazbenik Nenad Marković predstavlja svoj rad. On je glavni vokal i autor projekta, s njin će ovi put sviriti Arsen Pliško na gitari, Vedran Vojnić na bubnjevi i Jasmina Makota prateći vokal.
.
Alora, ni ča ku ne pasati do Šikuti u petak z večer i guštati u slikami, libri, dobroj mužiki i naturalmente grilu ki će biti abondante.

Kuraja,
Pekica

01 svibnja 2014

IGOR DRAŽIĆ & PARTITO JESUS COMUNISTA

Šikuti, petak, 2.5.2014. u 8 ur zvečer

Zajno pokle Prvega maja u Šikuti je radno. Imamo čast da će nan u goste doj sakramenski pulski fotograf Igor Dražić ki će izložiti tri serije eli tri teme fotografiji, Pas, Asocijacije i Nadrealizam. O Igoru ne rabi preveć predikati ki je dosti angažiran u javnen životu Pule. Za drugi parat večeri će biti zadužen porečki muzičar Dobrila Dražen ki će predstaviti svoj novi projekt Partito Jesus Comunista z albumom Couch Guerilla. Kako to zvuči, dojdite čuti uživo u Šikute.

foto: Sebastijan Vojvoda


Alora, ni ča ku ne pasati do Šikuti u petak z večer i guštati u fotografijami, dobroj mužiki i naturalmente grilu ki će biti abondante.

Kuraja, Pekica