30 rujna 2011

ZDRAVKO MILIĆ i TRIO 3

Subota 01.10.2011 u sedan z večer
Ove subote u Šikuti će se dopriti vrata štale (galerije) malo prvo sedme ure. Imamo čast ugostiti senjora Zdravka Milića-labinskega umjetnika koji će ubistit par novih radovi.

Svirit eli delati buku će sakramenski TRIO 3 kega čine Henri z Puntere, Nadan z Ženeve i Šuke z Pule. Fala kulturnen odjelu županije istrijanske ki daje šolde za to čine pak ćemo vrći ča i u kljun, za z grila.