21 ožujka 2012

ŠIKUTI MAKINE ON THE ROAD – Kanfanar

Sikuti Machine 03-03-2012 20.19.27.jpg
Jeno malo smo se štufali prežentivati narodu to ča drugi delaju, pak smo napensali
malo klatiti naokoli i kaživati to ča smo mi činili.

Za prvu on the road pošli smo do našega pretelja Červara u Volosko prid petnaest dan,
a vi četrtak bi bili u najbogatijoj našoj susedskoj općini – Kanfanaru.
Šikuti bi u četrtak večer napali i okupirali Dom mladih u Kanfanaru z cilovečernjin
programon. Prvo bi prežentali novi libar Darka Pekice Postelja za četiri, o ken bi rabija
govoriti senjor Drago Orlić, kega ne rabi posebi prežentivati.

Živuća legenda ka još hodi po vin prostori, Franci Blašković, bi stešo ima svoj
performans u prilog libra, ki je zibra sedan štorij i uglazbija he, pak je to diventa njigov
osandeseti album, Hommage Darku Pekici i Savičenti in the morning, CD ki je sastavni dio
libra.

Projicirati će i video ki se zove Vogrda koji nas toniva u prirodu i kaživa da postoji još
misto pod suncem kadi je pastoralna idila istinita.
Izložit će i osam fotografija Andija Bančića Pekine krave u krupnom kadru.

Kadi gredu Šikuti, gre i ništo za u kljun, pak bi prežentali OPG Šaci z Krsani ki delaju
sakramenske prodote ud mlika (sir, skuta) med i lavandu, a i za popiti će biti, pak vas sve
lipo i drago pozivamo da nan dojdete dati kuraja, kupite libar za sedandeset kunic i lipo se
zabavite.

By Peko

08 ožujka 2012

Grill peace united, jedanajsto lito – prvi put

Antika, kantaduri, sir i škuta
Subota, Savičenta, 10. marča u sedan z večer poli Ferlina

Kod Ferlina 2

Šikuti makine pok su počeli z turnejon On the road, da ne bi ufendili domaće pučanstvo su zajno pokle prvega rouda ki je bija pasanu subotu u vološćanskoj Skali napensali tornati doma i prežentati Istarsko povjesno društvo, jenu mladu udarničku brigadu ljudi ki bi sami stili pisati uno ča je bilo i kako je bilo, pak bi nan došla dva Igora, jedan Šaponja i drugi Jovanović, profešuri ud povjesti, ki već nika lita gredu po Istri i kušeljaju z nonićima i nonicami koji su vraga provali po nemačkin logori u Drugoj gveri. Će nan povidati ča su čuli ud njih i pokazati parat ud tega ča su snimili, a bimo stili čuti anke ča z tin pensaju naprid, kako to skoristiti da se ne zabi i kako vaditi dicu po školah da znaju kako je bilo jedan put i zašto je bilo. Pelja da bi he u ten diškoršu senjor stešo profešur ud pasanih vrimeni Mauricio Levak, a kantati će fala bogu naši kantaduri ud antike Noel Šuran z kumpanji.


Gril će biti u šenju OPG Šaci z Krsani, alora sir i škuta, med i lavanda. Do vidova u subotu u sedan z večer poli Ferlina – med, mliko i antika.


Kuraja,

Pekica

06 ožujka 2012

Šikuti u Skalinadi

Zad nas je i prvo gostovanje ovo lito, i to u Skalinadi u Volosku. Červar nas je smistija u malu konobu zajno do restorana kadi smo se čuli kako da smo doma. Prežentivanje libra je vodila Slavica Mrkić Modrić koja je i napisala lipi članak u Noven Listu pak pročitajte ča je imala za reći a pokle pogledajte i slike:

Pekičina "Postelja za četiri" postala "Postelja za prekonekoliko njih"