28 kolovoza 2012

GRILL PEACE UNITED i IZLOŽBA U ŠIKUTI

Eugene Chadbourne I Noel Šuran
Šikuti, 30.08. 2012. četvrtak u 19.30.


Eko nas joped. Malo je zafriškalo pak se šikutska mašina joped dala na delo. Ovi put ne bude ni subota ni nedilja još manje petak nego četrtak z večer, pak lipo dojdite u Šikute na dozu umetnosti. Sporadi druga Henrija punterskega ćemo imati neponovljivu priliku slušati i gledati to čudo merikansko - genijalca Eugenea Chadburna ki da će sviriti kako ča najbolje zna sam. Čovik da je svirija z svakokovima maheri kako ča su John Zorn, Dead Kennedys, Jimmy Carl Black i čuda drugih. Ko ćete već znati o Eugenu hitite oko na www.ravnododna.com/eugene-chadbourne.


Drugi parat večeri eli prvi ovisi o Lucu Majmajolsken-sakramensken kunsthistoričaru aš ne zna eli će doj na vrime u Šikute, će biti u znaku kož ud ovac eli janci ke je činija lindarski genijalac Noel Šuran-Pletokos. Luc da bi rad govoriti o toj izložbi koju je Noel nazva Genetski crteži a i prilika mu je za najaviti Tote smo 3, veliku umetničku manifestaciju na ovima prostori.
Kako te programe pomoru županija i država će biti ča i za u kljun na ploči.

Kuraja i do vidova, u četrtak u 7 i po z večer u Šikuti.

Pekica