30 prosinca 2009

GRILL PEACE UNITED, osmo lito peti put

Subota 2.1.2010. u 19.00, Savičenta, oštarija poli Ferlina. Šikuti Machine i Art - film

Sikuti Machine 20-12-2008 20.32.00

Nakon što smo morali zbog snijega otkazati projekciju 19.12., pozivamo vas na projekciju dokumentarnog filma Mladena Lučića i svirku Livia Morosina ove subote.

„Sv. Marija na Škrilinah, Beram“

Sv. Marija na Škrilinah, Beram, je video film u trajanju od 30 minuta, a govori o razvoju i znamenitostima te grobljanske crkve čuvene po ciklusu fresaka radionice majstora Vincenta iz Kastva. O povijesti crkve i njenim freskama govori i akademik dr.sc. Branko Fučić s posebnim osvrtom na ikonografiju i metodologiju, te o atribucijama pojedinih fresaka određenom majstoru. Izuzetno pristupačnom i edukativnom naracijom dr. Fučić ovu jedinstvenu spomeničku građu približava najširim slojevima gledateljstva, ali paralelno otvara i mjesta brojnim stručnim polemikama.

Izlaganje akademika dr.sc. Branka Fučića snimljeno je u crkvi Sv. Marije na Škrilinah 1999. godine.

Sv.Marija na Škrilinah, Beram

Autor teksta i pripovjedač: prof.dr. Branko Fučić, Adaptacija teksta: Mladen Lučić Stručna suradnica: Marina Viculin Spikeri: Melita Hrengek i Miljenko Kokot Skladatelj: Livio Morosin Direktor fotografije: Dragan Marković – Markoni Grafička obrada: Alfred Kolombo, Zoran Mikletić, Kristijan Sthulli, Lada Vlainić Crtež: Vesna Lučić Tonska obrada: Tomislav Guščić, Zoran Kušnjer Izvršni producent: Mladen Lučić Direktorica filma: Vesna Lučić Montažer i redatelj: Mladen Lučić Produkcija: Art-film, Zagreb – Majmajola, 2009.

U nastavku večeri Livio Morozin koji je ujedno i autor glazbe u filmu počastit će nas sa nekoliko vlastitih glazbenih dragulja. Mario Ferlin će opet izložiti dio svojega oružja, a grill će biti u loncu. Maneštra ala Rino i Dino.

26 prosinca 2009

Odgoda odgode

Sigurno ste iz naslova kapili da ni ovu subotu ne bude Grillpeacea. Došlo je do male greške u komunikacijsken kanalu Šikuti Machine pak san ja objavija vijest bez da san zna da je večeras Mario Ferlin zapra oštariju.

Škuživan se svima koji su danas pensali dojti u Savičentu.

Film Sv. Marija na Šrilinah će se prikazati 2. 1. 2010. (provjereno)!

24 prosinca 2009

Srićan Božić

U četrtke obično stavimo najavu za novi Grillpeace ili kakovu izložbu. Ovi put ćemo Van čestitati Božić uz želje da ga lipo pasate a pokle njega, u subotu, dojdite poli Ferlina pogledati film Sv. Marija na Škrilinah koji se je triba prikazivati pasanu subotu. Forši će ovi put naši kulinarski meštri prontati kakovu božićnu deliciju.

19 prosinca 2009

Grillpeace odgođen

Zbog debelega sniga koji je napada ovu noć, večerašnji Grillpeace je odgođen do druge subote. Pacjenca.

17 prosinca 2009

GRILL PEACE UNITED, osmo lito peti put

Subota 19.12.2009. u 20.00, Savičenta, oštarija poli Ferlina. Šikuti Machine i Art - film ima čast pozvati Vas na projekciju dokumentarnog filma Mladena Lučića

„Sv. Marija na Škrilinah, Beram“

Sv. Marija na Škrilinah, Beram, je video film u trajanju od 30 minuta, a govori o razvoju i znamenitostima te grobljanske crkve čuvene po ciklusu fresaka radionice majstora Vincenta iz Kastva. O povijesti crkve i njenim freskama govori i akademik dr.sc. Branko Fučić s posebnim osvrtom na ikonografiju i metodologiju, te o atribucijama pojedinih fresaka određenom majstoru. Izuzetno pristupačnom i edukativnom naracijom dr. Fučić ovu jedinstvenu spomeničku građu približava najširim slojevima gledateljstva, ali paralelno otvara i mjesta brojnim stručnim polemikama.

Izlaganje akademika dr.sc. Branka Fučića snimljeno je u crkvi Sv. Marije na Škrilinah 1999. godine.

Sv. Marija na Škrilinah, Beram

Autor teksta i pripovjedač: prof.dr. Branko Fučić, Adaptacija teksta: Mladen Lučić Stručna suradnica: Marina Viculin Spikeri: Melita Hrengek i Miljenko Kokot Skladatelj: Livio Morosin Direktor fotografije: Dragan Marković – Markoni Grafička obrada: Alfred Kolombo, Zoran Mikletić, Kristijan Sthulli, Lada Vlainić Crtež: Vesna Lučić Tonska obrada: Tomislav Guščić, Zoran Kušnjer Izvršni producent: Mladen Lučić Direktorica filma: Vesna Lučić Montažer i redatelj: Mladen Lučić Produkcija: Art-film, Zagreb – Majmajola, 2009.

U nastavku večeri Livio Morozin koji je ujedno i autor glazbe u filmu počastiti će nas sa nekoliko vlastitih glazbenih dragulja. Mario Ferlin će opet izložiti dio svojega oružja, a grill će biti u loncu. Maneštra ala Rino i Dino.

10 prosinca 2009

GRILL PEACE UNITED osmo lito četrti put

Ivan Matejčić, ratno oružje, kantaduri Subota 12.12.2009. u 19.00

Savicenta

Poznato je da je savičentinski trg jedan od najljepših renesansnih trgova u urbanističkom smislu. Poznato je da je Savičenta dragulj, ali da ti dragulj takov i ostane pozvali smo u goste uvaženog povjesničara umjetnosti dr. Ivana Matejčića koji se sa Savičentom jako dobro pozna, da nas podsjeti u kakvom dragulju živimo. To će biti uvod u četvrti ovogodišnji Gril peace united kojega organiziraju Šikuti machine u oštariji poli Ferlina. S Ivanom Matejčićem će razgovor voditi Mladen Lučić-Luc majmajolski isto tako uvaženi povjesničar umjetnosti.

Mario Ferlin nastavlja pokazivati ča ima sve doma u armaroni od oružja, pa će ovaj put izložiti ratno oružje. Večer će kako i svaki put finiti uz kantu, vega puta kantadure Noela Šurana i Ines Drašković, i grill – makaruna na žlicu ke će prontati Dino i Rino.

07 prosinca 2009

Štorice od Orlića i Percana

Pasana subota je pasala u znaku Drage Orlića ki je preženta dva libra i jenu grafičku mapu ku je napravija z istarskin meštron od crteža Renaton Percanom.

Glavna tema večeri je bilo reizdanje libra Štorice od štrig i štriguni. Orlić je povidiva ča su to orki, štrige, krsniki, more... Prvu polovicu večeri moderator je bija Peko jer se je Davor Šišović zgubija u Salanbati pak je kasnija. Šišović je, skupa z Orlićen, obradija i libar kratkih priča Casanovina jabuka.

Kad bi se njima osušila usta palicu bi preuzeli Marija i Milan Kranjčić ki su kantali široki spektar kanti, od narodnih do šansone.

Uz grafike Renata Percana izložene su i pištole ke je skupija Mario Ferlin. Špjega nan je da su te pištole najveć bile za samoobranu i da si čovik da kuraja, a da će ono pravo oružje od soldati nan pokazati drugu subotu.

Meštri u kužini su jopet omastili ljudima brk z fritajon, a u điru su bili još i pršut i sir.

03 prosinca 2009

GRILL PEACE UNITED- osmo lito treti put

Drago Orlić, Renato Percan, Frlinove pištole i kataduri

Subota 05.12. 2009. u 19.00 ur u oštariji poli Ferlina

Senjor poeta, Drago debeli Orlić je Roverac, pak ku ćeš ku neš, ko si z komuna savičenskega, moraš ga zvati da dojde u Savičentu prežentati to bogastvo z kin je zadužija istrijansku besidu. Šikuti Machine i Debeli se štimaju već deset lit pak će u subotu ti amor prežentati njigov novi libar Štorije ud štrig i štriguni. To ni ne čudi s obzirom da postoji lažna legenda da su u Savičenti spalili zadnju vješticu i da je manje lažna legenda o nepoznatom konjaniku koji je pobijedio u viteštvu organiziranom u Savičenti davnih godina. Sa sobom će donijeti i zajedničku grafičku mapu Renata Percana, Štrolige, prči i divice, u kojoj su i njegove pjesme. Kroz štrolige će ga peljati ugledni đornališta i ujedno urednik knjige Davor Šišović.

Mario Ferlin nastavlja izlagati dio zbirke oružja, ovaj put na mistu di su visile puške sada će visiti pištole, a večer će uz kantu začiniti Milan Kranjčić i njegova parona Marija. Grill će biti mlječnog karaktera jer će senjor M.A.B.I.K. regalati ovčji sir, pa će kuhari Dino i Rino ništo iskemijati za pod zub. Alora, subota u sedan z večer enđoj u oštariju poli Ferlina na Grill Peace.