07 prosinca 2016

Orlić Drago (drugi put)

Četrtak u kvarat do 7 zvečer poli FrlinaKako smo i ubećali, gremo naprid. Smo bili rekli libar poezije Ešerihi choli, ma kako ni riva doj z štampa van, vega četrtka ćemo prežentati novi libar poezije Pitanje teksture Drage Orlića. Libar je sakramenski, aš sve ča čini Orlić je štabelo, tako je i u ten libru nikoliko fotografij ke su isto tako lipe i štabele, pak ćemo prežentati i senjoru ka he je činila, a to je Jelena Jekić-Čuturić, Porečanka ku fotografija intereša deboto već ud življenja aš sve ča dela da je veženo uz fotografiju, i fotografija da nju napro ispunjava. Dežurni mužikaš Noel Šuran će joped zasviriti i zakantati, a forši će si i Đinicu dopeljati, pak će biti plesa. Za ništo pod zub će se naj, pak prikurajte doj i budite pravi ku maj morete.

Kuraja,
Pekica

Nema komentara:

Objavi komentar