14 prosinca 2016

Orlić Drago (treti put)

Četrtak u kvarat do 7 zvečer poli Frlina


Sikuti Machine 22-05-2013 19.50.39.jpg

Kako smo i ubećali, gremo naprid. Smo bili rekli libar poezije Ešerihi choli, ma kako ni riva doj z štampa van ćemo čitati na šporko – Zprintana ešerihi Drage Orlića. Libar je sakramenski, aš sve ča čini Orlić je štabelo, pak va literatura z špitala ne more biti debula.

Izložbu fotogafij će vi put imati senjora Jelena Vojinović, ki kako govori moj drug Andi Bane z porečkega učilišta da je napro štabela amaterka. Ćemo viti. Drug Vjeko Gašparić je arkiteta-artišta ki je munjen već nego ja aš ja bin diga spomenik Dragi Orliću u pensiru, on mu ga je poša delati zaspravlje. Pak će nan pokazati kako bi to rabilo zgledati.

Dežurni mužikaš Noel Šuran će joped zasviriti i zakantati, a forši će si i Đinicu dopeljati, pak će biti plesa. Za ništo pod zub će se naj, pak prikurajte doj i budite pravi ku maj morete.

Kuraja,
Pekica

Nema komentara:

Objavi komentar